A-Z Reality s.r.o. ako vyplýva zo samotného názvu naša realitná kancelária vznikla s cieľom poskytovať klientom profesionálny a komplexný servis pri realizácií obchodov s nehnuteľnosťami. Hlavným cieľom je pre nás spoľahlivá realizácia obchodu, hladký a bezpečný priebeh každého prípadu. Spolupracujeme s advokátmi, znalcami, geodetmi, bankami. Navrhujeme našim klientom predovšetkým jasné a priechodné riešenia, ktorými si naplnia svoje očakávania .

 Naša hlavná činnosť je sprostredkovanie predaja/kúpy a prenájmu nehnuteľností.

Zabezpečujeme:

·       odborné poradenstvo a konzultácie pri predávanej/kupovanej nehnuteľnosti

·       obhliadku nehnuteľností a vyhotovenie fotodokumentácie

·       prezentáciu na vlastných web stránkach alebo aj na web stránkach partnerov

·       aktívne vyhľadávanie záujemcov

·       bezplatnú evidenciu záujemcov o kúpu resp. nájom nehnuteľností

Poskytujeme:

·       poradenstvo a riešenia pri financovaní kúpy a rekonštrukcie bytu alebo rodinné domu

·       kompletizáciu dokumentácie pre potreby poskytnutie úveru a doručenie do banky

Zaobstaráme:

·       prípravu a vypracovanie kúpnej zmluvy a kompletizujeme dokumentáciu k prevodu vlastníckych práv

·       vyhotovenie zmluvnej dokumentácie k prenájmu nehnuteľnosti

·       oceňovanie - vyhotovenie znaleckého posudku o cene hnuteľnosti

·       geodetické a kartografické práce pre vyhotovenie geometrických plánov - zameranie stavieb, vytýčenie  pozemkov  atd.

·       vybavenie formalít v Katastri nehnuteľností

·       vysporiadanie vlastníckych vzťahov

        U NÁS SI VŠETKO PORIEŠITE OD A-Z!!!

  ...sme skutočným kľúčom k vášmu novému bývaniu!...